Od 1 stycznia 2022 r. mamy nowe otwarcie Ryczałtu od dochodów spółek zwanego potocznie „estońskim CIT-em”. Nowe, złagodzone i znacznie uproszczone przepisy o estońskim CIT sprawiają, że jest to wyjątkowo atrakcyjna forma opodatkowania. Od 2022 r. praktycznie każdy przedsiębiorca powinien sprawdzić, czy nie będzie to najlepsza forma opodatkowania jego biznesu.

Co daje estoński CIT?

Spółki objęte estońskim CIT nie płacą podatku, … aż do momentu wypłaty wypracowanych zysków. Tak długo jak wspólnicy pozostawiają zysk w spółce, nie ma zaliczek na podatek, ani samego podatku. Bez żadnych dodatkowych warunków ponoszenia nakładów inwestycyjnych z wypracowanego zysku! Oczywiście jest wcale nie taki drobny druczek wyjątków, ale o tym dalej. Zasługą przejścia na estoński CIT jest poprawa cash flow podatnika. Zamiast płacić podatek od razu kwota CIT pozostaje w obrocie.

Ile podatku ostatecznie zapłacę?

Obowiązek zapłaty podatku generuje dopiero wypłata zysku wypracowanego pod estońskim CIT lub pokrycie z tego zysku strat osiągniętych przed przejściem na estoński CIT. To sprawia, że estoński CIT to szczególnie atrakcyjna forma opodatkowania dla biznesów w fazie rozwoju.

Jak liczyć estoński CIT?

Sam CIT dla spółek objętych estońskim CIT wyniesie 10% dla małych podatników i 20% dla pozostałych. To co generuje dodatkową korzyść to mechanizm odliczenia podatku CIT od podatku od dywidendy, który płacą wspólnicy. Właściciele spółek od swojego podatku (PIT) od dywidendy odliczą znaczną część estońskiego CIT zapłaconego przez spółkę:

Kto i kiedy może przejść na model rozliczenia estońskim CIT?

Wejście w model rozliczenia estońskim CIT możliwe jest także w trakcie roku podatkowego , ale ta opcja jest potencjalnie bardziej kosztowna z uwagi na konieczność sporządzenia dodatkowego sprawozdania finansowego oraz dostosowywania systemów informatycznych do dwóch lat podatkowych w ramach jednego roku kalendarzowego.

Najlepiej przejść na „CIT estoński” od 1 stycznia danego roku. Aby to się stało trzeba złożyć oświadczenie w US do 31 stycznia o wyborze tej formy opodatkowania. Na CIT można również przejść w trakcie roku kalendarzowego.

Estoński CIT mogą wybrać w praktyce wszyscy podatnicy CIT, o ile mają prostą strukturę. Tzn. wspólnikami spółek na estońskim CIT mogą być wyłącznie osoby fizyczne, a spółki te nie mogą posiadać udziałów, ani akcji w innych spółkach kapitałowych czy osobowych.

Spółki objęte estońskim CIT muszą prowadzić działalność operacyjną. Nie mogą mieć więcej niż 49% przychodów pasywnych (z wierzytelności, odsetek, poręczeń, praw autorskich).

Konieczne jest również spełnienie warunku minimalnego poziomu zatrudnienia – dość szczegółowo sparametryzowanego, ale podstawową zasadą są 3 etaty (lub inna umowa w stosunku do której spółka jest płatnikiem ZUS).