12% stawka – ryczałt dla programisty

Zgodnie z ustawą ta stawka przeznaczona jest dla: Przychodów ze świadczenia usług związanych z wydawaniem:

  • pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line,
  • pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),
  • pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),
  • oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line

Przychodów ze świadczenia usług:

  • związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0),
  • związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1),
  • objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2),
  • związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02) oraz w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0),
  • związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1)

Jak można zauważyć, zapisy te dotyczą głównie usług związanych z wydawaniem i wytwarzaniem oprogramowania komputerowego. Można zatem śmiało powiedzieć, że 12% ryczałt idealnie wpisuje się w definicję pracy programistów. Ryczałt dla programisty jest bardzo popularnym rozwiązaniem. Aktualnie zdecydowana większość programistów decyduje się korzystać z tej formy rozliczenia.

8.5% stawka ryczałtu w branży IT

Jak wskazuje art. 12 ust. 1 pkt. 5. ustawy stawka ryczałtu w wysokości 8.5% odnosi się do „przychodów z działalności usługowej (…) z zastrzeżeniem pkt 1–4 oraz 6–8.

W ustawie nie jest wskazane wprost, jakiego typu usługi w takim przypadku mogą odnosić się do 8.5% stawki ryczałtu. Wspomniane zastrzeżenie oznacza, że w przypadku, gdy całość lub część świadczonych usług odnosi się do innej stawki ryczałtu, wspomniana stawka 8.5% nie będzie obowiązywać.

Stawka 8.5% ryczałtu w branży IT dotyczy zatem wszystkich rodzajów usług, które nie są określone innymi stawkami ryczałtu.

Jeśli jesteś testerem manualnym, scrum masterem, product ownerem i Twoje usługi nie są definiowane jako usługi związane z oprogramowaniem, doradztwo w zakresie oprogramowania lub inne usługi, do których przypisane są inne stawki ryczałtu, to najprawdopodobniej dla tego typu usług zastosowanie będzie mieć stawka 8.5% ryczałtu.

 O ile więc 12% ryczałt dla programisty jest zdefiniowany jednoznacznie i nie rodzi specjalnych wątpliwości, tak stawka 8.5% ryczałtu dla innych specjalistów z branży IT jest już zdecydowanie bardziej skomplikowana.